ĐỜI TU SĨ

Đời tu sĩ mười phương rảo bước lấy chân tâm làm thước lộ trình Chư pháp như nghĩa tinh chuyên luyện Nguyện mặc vào nhẫn nhục pháp y ly chư dục ngục tù phiền não Rảo bước cùng bình bát xin ăn nuôi huyễn thân an bần thủ đạo Đem pháp lành giáo hóa quần […]

LẮNG LÒNG

Lắng nghe tiếng tham sân bất tận Trong ta cùng vũ trụ bao la Nào ca khúc ái tình sầu muộn Mã lợi danh nuôn nấu trong lòng Hỏi ai cõi lòng chưa lắng đọng Nên biết rằng ngũ uẩn giai không Thấy rõ non bòng là ảo ảnh Hiện tại đây gương sáng trong […]

Tu Viện Cảnh Thái