Mưa Rơi

Cuộc đời như thể mưa rơi Ai đem vào nấu Hơi bay trở về. Nước kia luôn đợi ngày về Trùng phùng với thể Chơn như hằng chờ. Nhìn về thế sự ơ hờ Dùng cơn gió trí Thổi thời bay đi.

Tin

Tin là động lực trên đường giác Tin nhân tin quả và tin ta Tin rằng tự tánh ta là Phật Tin rằng gạo nấu sẽ thành cơm. Tin rằng cát nấu chẳng thành cơm Tin rằng giác tánh sẵn trong ta Tin rằng chẳng ai đày địa ngục Tin rằng chẳng ai ban cực […]

Hành Hương Hàn Quốc và Thái Lan

Hành Hương Hàn Quốc và Thái Lan 10/8/14 – 10/18/14 Thái Lan: Grand Palace (Chùa Vàng trong cung điện Hoàng Gia) Emeral Buddha (Phật Lục Bảo Ngọc) The Big Buddha(Phật vàng to tọa đỉnh Pratamnak Hill) Buddha Mountain (hình Phật khắc vàng trên hòn núi cao 118m) Sanctuary of Truth (Chùa Gỗ được xây theo nghệ thuật […]

Hội Ngộ

Thế tôn sở dĩ có nơi đời Vì chúng nói pháp khó trong đời Thương chúng không rời nơi nguyện lớn Vào nơi năm trược làm đạo sư. Thể chân như còn như nguyên vẹn Hẹn trùng phùng pháp giới nhất chân Pháp nhất chân không mong cũng gặp Thầy trò ta dạo khắp chân […]

Ta vẫn là Ta

Ta vẫn là ta giữa cuộc đời Tuyệt vời hết mức chẳng nói chơi Hôm xưa cứ nghĩ về tây cảnh Trông ngóng rồi đây sẽ được về. Hôm nay cũng nghĩ về tây cảnh Hết cảnh ngóng trông với đợi chờ Vì giờ ta đã là sứ giả Của Phật ta nhàn nhã nơi […]

Chơn Pháp

Khế hợp cơ nghi thuyết diệu pháp Nhất thừa tuyệt diệu ngã thị Phật Thanh văn duyên giác một túc trí Bất tri Phật thuyết nhất thừa Pháp. Ngã Phật vị chúng tác phương tiện Nhất thừa phân biệt thuyết thị tam Tam thừa giáo pháp thuận tánh độ Chúng sanh tâm ngộ tức phật […]

TỰ BUÔNG

Mồ sanh đất lạnh ta chui xuống Khép lại bao nhiêu nỗi luyến thương Biết vậy sao không tự buông xuống Để khỏi căm hờn nỗi luyến thương

Pháp Thẩm Sâu

giáo Pháp thẩm sâu thật ở đâu ? Lâu lâu xuất hiện ở trong đầu Hay là lạy lục cùng khấn vái Có mấy ai hay pháp thẩm sâu. Phật pháp nhiệm màu thật ở đâu? Ở nơi u tịch chốn đô thành Hay là ở tại nơi cầu nguyện Có chuyện xong rồi mới […]

Tu Viện Cảnh Thái